Responsabilii cu oferirea de servicii SSM în cadrul unei companii şi sancţiunile pe care le risca angajatorii dacă negliează acest aspect

Securitatea şi sănătatea în muncă, situaţiile de urgenţă şi prevenirea şi stingerea incendiilor fac parte din categoria de servicii SSM,un domeniu destul de complex şi necesar pentru practicarea în deplină siguranţă a activităţilor de serviciu de către angajaţii companiilor mari, dar şi a companiilor nou înfiinţate şi mai mici. Legislaţia este foarte dură cu cei care nu asigura angajaţilor normele de protecţia muncii şi sancţionează reprezentanţii afacerilor în mod corespunzător.

Responsabilii de serviciile de instruire SSM în cadrul unei firme

Serviciile SSM sunt asigurate în cadrul unei companii de către personal cu atribuţii în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în conformitate cu legea nr. 319 din 2006. Aşadar, pentru desfăşurarea activităţilor de prevenire şi de protecţie la nivelul angajatorului, cadrul organizatoric stipulează implicarea unui:

·                 lucrător desemnat în domeniu;

·                 medic responsabil de medicină muncii;

·                 responsabil al lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM.

De asemenea, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, sunt implicate şi următoarele structuri:

·                 serviciu intern de prevenire şi de protecţie;

·                 serviciul extern de prevenire şi de protecţie;

Cele mai citite articole

·                 servicii de medicină muncii;

·                 comitet de securitate şi sănătate în muncă.

Concret, conform normelor enunţate în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului numărul 129 din 2000 privind formarea profesională a adulţilor, există obligativitatea efectuării programelor şi cursurilor de formare profesională în domeniul sănătăţii îs securităţii în munca de către furnizorii de formare profesională autorizaţi.

Sancţiunile pe care le risca angajatorii care îşi neglijează obligaţiile SSM

Angajatorii care nu întocmesc planul SSM ce trebuie aplicat condiţiilor de muncă specifice unităţii, în baza evaluării riscurilor pot primi o amendă cuprinsă între 5000 şi 10000 de lei. În plus, dacă angajatorii nu au autorizaţia de funcţionare corespunzătoare normelor SSM, sunt pasibili de amendă cuprinsă între 5000 şi 10000 de lei.

Lipsa condiţiilor pentru că lucrătorii să primească o instruire SSM adecvată în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă se sancţionează cu o amendă cuprinsă între 4000 şi 8000 de lei. Instruirea salariaţilor în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă este indispensabilă unei funcţionari legale a unităţilor, garantând o minimă preocupare pentru siguranţă şi pentru integritatea angajaţilor.

În România există suficient de multe accidente de muncă, unele fiind atât de mari încât sunt mediatizate, de aceea angajatorii şi angajaţii trebuie să trateze subiectul sănătăţii şi securităţii în munca cu importanţa care i se cuvine.

În anumite activităţi, viaţa angajaţilor depinde de instruirea SSM, de aceea aceste servicii au început să fie privite cu mai multă seriozitate în ultimii ani, iar pe piaţa au apărut din ce în ce mai multe firme care oferă astfel de servicii. Acum, angajatorii îşi pot externaliza sarcinile SSM către o firmă specializată care poate gestiona întregul proces, diminuând volumul de muncă.

Instruirea SSM este obligatorie atât pentru angajatori, cât şi pentru angajaţi.

Cele mai citite articole